Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
asan29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustjustjust justjustjust

October 29 2018

asan29
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
Reposted fromemerencja emerencja viajustjustjust justjustjust
asan29
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
Reposted frommowilesmi mowilesmi viajustjustjust justjustjust
asan29
9122 cdea 500
Reposted fromruuude ruuude viaVirasil Virasil

January 31 2018

asan29
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
asan29
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaVirasil Virasil
asan29

Może możemy być szczęśliwi gdziekolwiek,
Móc zawsze i wszędzie już polegać na sobie...

Reposted fromLuna- Luna- viaVirasil Virasil

December 29 2017

asan29
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaiwanowicz iwanowicz

November 28 2017

asan29
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viajustjustjust justjustjust
asan29
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viajustjustjust justjustjust
asan29
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaspas81 aspas81
asan29
Może każdy powinien czasem rozejrzeć się, sprawdzić, czy jest szczęśliwy, czy jego życie zmierza we właściwym kierunku. Zastanowić się nad tym, co jest dla niego ważne i co sprawia mu przyjemność. Bo życie to coś więcej niż praca, nauka czy obowiązki. To wszystkie te momenty, kiedy godziny lecą za szybko i wszystkie złe myśli znikają z głowy. To chwile, kiedy robi się to, co się kocha.
Cztery Wieki Później
asan29
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaiwanowicz iwanowicz

November 10 2017

asan29
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
asan29
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajustjustjust justjustjust
asan29
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
asan29
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viajustjustjust justjustjust
asan29
Najśmieszniejsze jest to, że tęsknię za nim. Nie dał mi w życiu nic, poza jedną rzeczą - najbardziej perwersyjną ze zboczeń pewność bycia rozumianą. Nikt mnie nigdy nie rozumiał tak, jak on. Żadnemu mężczyźnie nie udało się wniknąć tak głęboko, nie wchodząc nawet we mnie.
— Myślenie jest erotyczne "Obrazki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustjustjust justjustjust
asan29
Bo wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i – choćby cholernie bolało – zaczekać, aż przyjdzie to drugie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl